Infokit

Voor het vertrek naar Marokko, krijg je als vrijwilliger de Infokit ter voorbereiding op jouw reis.

Overeenkomst

De vrijwilliger krijgt voor vertrek een vrijwilligerswerk overeenkomst waarin regels en afspraken vermeld staan die betrekking hebben op Project Yatra.

Positieve houding

Andere vrijwilligers en betrokken organisaties hebben verschillenden ideeën, verwachtingen, behoeften en gewoonten. Het is belangrijk dat je hier op een ​​positieve manier mee omgaat.

Respect

Respect voor de inzet, tijd, energie en middelen van de betrokken organisaties en de lokale gemeenschap is belangrijk om Project Yatra succesvol te doorlopen.

Feedback

Het is belangrijk dat de vrijwilliger regelmatig en tijdig aangeeft waar hij/zij behoefte aan heeft, zodat de betrokken organisaties hierin ondersteuning kunnen verlenen.

Financiën

De betrokken organisaties betalen de kosten voor Project Yatra. Denk hierbij aan de reiskosten, verblijfkosten, eten, verzekering, etc. De vrijwilliger betaalt een kleine bijdrage.

Verzekering

Als extra service wordt voor de vrijwilliger een verzekering afgesloten. Let wel op: je blijft eindverantwoordelijk voor het regelen van je eigen verzekeringen.

Locatie

Yatra vrijwilligersprojecten worden in verschillende plekken in Marokko aangeboden, onder andere in El Jadida, Imouzzar Kandar, Kenitra, Oualidia, Tetouan, Fes en Marrakech.

Looptijd

Het Yatra groepsvrijwilligersproject duurt 18 dagen. Bij een individueel vrijwilligersproject kan een vrijwilliger kiezen voor een periode variërend van 3 maanden tot 12 maanden.

Programma

Het programma wordt samen met de vrijwilligers vormgegeven. De vrijwilligers bedenken ook zelf activiteiten en voeren die uit met begeleiding van de betrokken organisaties.

Werk- vrije dagen

De vrijwilliger is ongeveer 30 uur per week bezig is met vrijwilligersactiviteiten. De vrijwilliger heeft per week 2 vrije dagen die in overleg met de betrokken organisaties worden geregeld.

Certificaat

Na afloop van Project Yatra ontvangt de vrijwilliger het Europees erkend certificaat “Youthpass”, een bewijs van erkenning van opgedane kennis en ervaring.

Accomodatie

De accommodatie zal beschikbaar zijn gedurende het gehele periode van Project Yatra, met inbegrip vrije dagen. De vrijwilliger dient de accommodatie schoon en netjes te houden.

Trainingen

Vrijwilliger kan deelnemen aan trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. De inhoud van deze trainingen wordt in samenspraak met de vrijwilliger bepaald.

Taallessen

Vrijwilliger kan deelnemen aan taallessen Marokkaans-Arabisch. Duur en frequentie van de taallessen is afhankelijk van de beschikbare middelen bij de betrokken organisaties.

Coach

Tijdens het Yatra project hebben de vrijwilligers een coach voor persoonlijke ondersteuning. De vrijwilligers dienen proactief en regelmatig de coach te benaderen voor feedback en advies.

Conflictbeheersing

Bij een conflictsituatie wordt de vrijwilliger ondersteund door de betrokken organisaties. De vrijwilliger werkt actief samen met de betrokken organisaties om het conflict op te lossen.